≡ Menu

Osobna dijalektika i Skala autsajderstva

Osobna dijalektika i Skala autsajderstva su analitički instrumenti koji se koristi za osobni i grupni razvoj. 

Analitički instrument Osobna dijalektika bazira se na dokazanom postojanju dva različita svjetonazora i pristupa životu. Dva različita pogleda na sebe, druge i društvo imaju posljedice na suradnju, razvoj i promjene.

Kako se koristi Osobna dijalektika

Osobna dijalektika može se koristiti u individualnom radu kako bi se povećala samosvijest, kao i bolje razumijevanje vlastitih i tuđih pokretačkih snaga i preferencija te posljedica koje te snage imaju za organizaciju. Osobna dijalektika osvjetljava sposobnost stvaranja svjesnih i realnih izbora, kako u stresnim situacijama tako i svakodnevnom životu. Također, pomaže ljudima shvatiti, cijeniti i iskoristiti međusobne razlike u suradnji i razvoju.

Može se koristiti u manjim grupama i pojedinačno, na primjer za individualnu podršku, coaching, individualnu superviziju. Timovi Uprave, projektni timovi i radne skupine, kao i pojedinci, imaju značajnu korist od Osobne dijalektike. Ovaj instrument je izvrsna potpora za velike i male promjene, razvoj rukovođenja te u krizama i sukobima.

Sadržaj

Osobna dijalektika sadrži knjižicu s teorijom Claesa Jansena, upitnik Skala autsajderstva i listu za odgovore.

Može se nadopuniti dodatnim materijalima ukoliko je potrebno.