≡ Menu

Barometri

Organizacijski barometar

Organizacijski barometar je instrument kojim mjerimo klimu u timu, grupi ili organizaciji. 

Organizacijski barometar sastoji se od Uvoda u Četiri sobe promjene®, koji pomaže grupi konstruirati i izgraditi svoje razumijevanje promjena te upitnik s 40 pitanja.

Organizacijski barometar provodi se zajedno sa svim zaposlenicima i voditeljima. Svi su uključeni i svaki pogled i mišljenje se uzima u obzir. Proces uvijek vodi certificirani stručnjak. Rad s Organizacijskim barometrom daje grupi konkretne kvantitativne i kvalitativne pokazatelje o tome kako skupina ili organizacija funkcionira u odnosu na teoriju Četiri sobe promjene:

 • Čime smo zadovoljni?
 • Što cenzuriramo?
 • Što stvara zbunjenost?
 • I koliko je inspiracije unutar grupe?

Zajedno, grupa radi analizu, obradu, zaključke i razrađene planove aktivnosti za promjenu i poboljšanje. Planiraju se individualne i timske mjere uspješnosti tako da se najvažnije stvari mogu napraviti odmah. Provedba planiranih aktivnosti se odvija uz sudjelovanje svih članova. To čini rezultat vrlo snažnim i održivim. Dostupne su metode i alati za dnevni i tjedni pregled situacije.

Nakon 8-10 mjeseci, grupa ponovo ispunjava Organizacijski barometra, napravi pregled svih prošlih planova aktivnosti te izrađuju nove.

Korištenje Organizacijskog barometra

Organizacijski barometer može se koristiti na više načina:

 • Prije, tijekom i nakon reorganizacije ili druge promjene
 • Potaknuti sudjelovanje – otvoreno i strukturirano korištenje iskustava, kreativnosti i predanosti suradnika
 • Na početku projekta i za kasniju procjenu stanja projekta
 • Povezanost s promjenama menadžmenta ili drugim promjenama u grupi
 • Sustavan rad na mjerama za poticajno radno okruženje i praćenje radne atmosfere

Organizacijski barometar izvrsna je alternativa ili dodatak anonimnim anketama o zadovoljstvu zaposlenika.

Sadrži:

 • Uvod u četiri sobe promjene. Knjižnica s teorijom i upitnik sa 7 pitanja
 • Organizacijski barometar s 40 pitanja i listom za odgovore

Po potrebi može biti uključen i dodatni materijal.

Dodatni analitički instrumenti

Timski barometar

Timski barometar pomaže podizanju efikasnosti i suradnje tima ili radne skupine. Instrument je razvijen na temeljima teorije Četiri sobe promjene i teorije grupa Wilfreda Biona.

Life Awareness Index

Indeks svijesti o životu daje naznake kako osoba doživljava svoj život; u kojoj mjeri se osjeća zadovoljno kako živi danas i što nedostaje ili treba mijenjati.

Obiteljski barometar

Obiteljski barometar pomaže razgovarati o tome kako obitelj funkcionira za svakoga u obitelji, obiteljskim odnosima i zajedničkim razvojnim mogućnostima.

Barometar sportskog tima

Barometar sportskog tima pomaže sportskom timu i njegovom voditeljima odgovoriti na pitanja: Koliko smo uspješni? Što bi moglo biti bolje? Kako ćemo stići tamo?

Barometar jednakosti

Barometar jednakosti mjeri kako organizacija percipira jednakost spolova i kako se odnosi prema tom cilju.  Barometar pokazuje ono što funkcionira dobro, što treba poboljšati i kako raditi i upravljati prema tim poboljšanjima.